Det oppfordres til alle - medlemmer og ikke-medlemmer - om vennligst å forevige aktiviteter relatert til Per Sivle, med ønske om at Sivle-laget kan få tilsendt en kopi av bilder, video, presentasjoner, referater, etc som kan bukes på Sivle-lagets sosiale medier (inkl webside, Facebook, Instagram og Twitter).
 
Dersom avsender forbeholder seg copyright til innsendt materiell, forstås det samtidig slik at Sivle-laget får rett til å bruke det tilsendte materiellet på Sivle-lagets sosiale kanaler, arrangementer og aktiviteter.