Sivle bauta - Stalheim

Lokasjon: Stalheim, toppen av Stalheimskleiva

Reist av: 

Dato: