Avdukning: 27. juni 1909


Sundag 27. juni 1909 vart den 7m høge minnesteinen på Sivles grav i Drammen avduka.

Buskeruds Amtstidende har måndag 28. juni 1909 eit fyldig referat, om avdukinga:
"I gaar avsløredes Sivlebautaen på Sundhaugen kirkegaard og i forbindelse hermed holdt «St. Olaf» ungdomsstevne i Drammen park. Det hele forløp meget smukt og var vellykket fra først til sidst, likesom veiret var det beste, omendskjønt varmen virket en del generende.

Ved 4-tiden samledes en masse mennesker, ca. 600 på Sundhaugen kirkegaard.

Den frisinnede ungdomsforening, sangforeningen «Lærken» og haandverkersangforeningen møtte frem med sine faner. Efter at parkmusiken hadde spilt et par numre, bleven for anledningen forfattet sang avsungen.
Så heldt Sven Moren avdukingstalen.

De fremmødte sang derpaa «Gud signe Noregs land» [...] «Ja, vi elsker» og disponent Hansen utbragte et sangerhurra for digterskalden Per Sivle.

Rundt bautaens fot lagdes kranse og blomster og dermed var avsløringshøitideligheten forbi.
Så gjekk alle i tog med faner og musikk gjennom gatene til Drammen Park, der det var ungdomsstemne og stort".