Kven kan bli medlem i Sivle-laget?

Sivle-laget er landsfemnande og gjeld for einskildpersonar, familiar og organisasjonar, til dømes skular, verksemder, institusjonar, kommunar og fylkeskommunar.

Medlemskap i Sivle-laget kostar:

Medlemstype Pris
Einskildmedlem kr 250 pr år
Familie kr 400 pr år (2 eller flere som bor sammen i samme hustand)
Organisasjoner kr 400 pr år

Kva ventar du på? Bli medlem i dag!

Kva oppnår ein som medlem?

  • Medlemsbladet "Gamla-Marta" tilsend i posten til adressa registrert i medlemsregisteret
  • Nyheitsbrevet "Gamla-Marta i farta!" tilsend til e-post adressa registrert i medlemsregisteret
  • Tilgang til medlemssider og pluss-artiklar via medlemsappen Gnist
  • Tilgang til digitaliserte tidlegare utgivingar av medlemsbladet via medlemsappen Gnist
  • Elektronisk medlemskort via medlemsappen Gnist
  • Tilgang til lagets lukka Facebook gruppe "Medlemmer i Sivle-laget"
  • Møte andre Sivle-venner
  • Delta på aktivitetar i regi av Sivle-laget til medlemspris (som ofte er gratis!)
  • Tidvise medlemsgåver
  • Og ikkje minst - tilgang til gode medlemsfordelar!