Per Sivles produksjon gjennom et hardt og ikke særlig langt liv er ikke imponerende hva kvantiteten angår, men han har skrevet en rekke dikt som stadig blir lest, sitert og sunget: "Den fyrste songen", "Vesle lerka", "Tord Foleson", "Vi vil oss et land" osv. Sivle var nasjonalskalden som stilte historiske hendinger og skikkelser opp som et forbilde eller en advarsel og som fikk folk til å lytte. Han var politisk radikal og engasjert på den lille manns vegne, selv om «Streik» - vår første arbeiderroman - blir betegnet som svak eller til og med mislykket.

Sivle var en tungsindig grubler, men samtidig hadde han mye vidd og kunne slå på humoristiske strenger. Vossa-stubbene og Sivle-stubbene har i hundre år vært sikre opplesnings-suksesser for dem som behersker dialekten.

Bibliofilt sett er Sivle forholdsvis interessant. Det er ikke lett å få tak i bøkene hans i pene eksemplarer, og de to eldste hører med blant sjeldenhetene i norsk litteratur. «En Digters Drøm» har vært omsatt en gang i 1980-årene (Cappelen-auksjon nov. 1985) for kr. 4.500,- + 12,5%. I dag vil prisen med all sannsynlighet være vesentlig høyere.


Per Sivles fyrsteutgåver

1878 Simon de Vita: En Digters Drøm. Tidsaanden tilegnet. (I kommisjon hos Alb. Cammermeyers Forlag). Innbinding: Omslag, typografisk.

1879 Peder Sivle: Digte. Bergen. A.J. Lavik. J Innbinding: Omslag, typografisk (i grønt eller fiolett).

1887 Sogor. Ein bundel. Det norske Samlaget. I kommisjon hjaa Albert Cammermeyer . Omslag, typografisk.

1887 Gut. Led af et hverdagsliv. (Fra landsrnaalet). Alb. Cammermeyer. Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. I ca. 1892 ble førsteutgaven av Gut utgitt som Bind 40 i Cammermeyers Novelle- og Roman-Bibliothek. Boken fikk da et nytt omslag (typografisk) og et nytt helsjirtingbind.

1887 Vossa-Stubba. Det norske Samlagets Forlag. I kommisjon hjaa Alb. Cammermeyer . Innbinding: Omslag, typografisk.

1891 Blandet selskab. Fagerstrand pr. Høvik, Bibliothek for de tusen hjem, No.588-591. Innbinding: Omslag, typografisk, (som de andre i «Bibliotheket» ). Helsjirtingbind.

1891 Streik. Arbeiderroman. Christiania og Kjøbenhavn. Alb. Cammermeyers Forlag. Innbinding: Omslag, typografisk. Helsjirtingbind. Førsteutgaven er senere utgitt som Bind 121-122 i Cammermeyers Novelle- og Roman-Bibliothek. Boken ble da utgitt både i et nytt typografisk omslag (i to bind) og innbundet. Vi vet ikke om den innbundne utgaven kom i ett eller to bind.

1894 Noreg. Nationale Digte. Norli. Innbinding: Omslag, tegnet, usignert. To varianter av titelbladet: A. l. trykket har løve-vignett. B. Den «vanlige» utgave har blomster-vignett.

1894 Nye Vossa-Stubbar. Hydle & Co's Forlag. Innbinding: Omslag, typografisk.

1895 Bersøglis - og andre Viser. Hydle & Co.'s Forlag. Innbinding: Omslag, komponert.

1895 Sivle-Stubbar. I. (Alt som kom). Ingv. Dahle, Sandnæs. Innbinding: Omslag, typografisk.

1896 Skaldemaal. Bergen. Litleres Boghandels Forlag -Johs. Anderssen. Innbinding: Omslag, komponert. To varianter av omslaget: A. Omslag, tegnet, usignert. Med blomstervignett og ramme rundt alle tekstsidene. B. Omslag, tegnet, usignert. Med svalevignett og uten ramme rundt tekstsidene. Det er også sett en utgave med blankt omslag som ellers er identisk med B. Det er usikkert om dette er en egen variant eller om det er et «privat-omslag».

1897 Nationalt Selvmord. Et Foredrag. Dagbladets Bogtrykkeri. Innbinding: Kombinert omslag og tittelblad.

1898 En Fyrstikke og andre Viser. Det norske Aktieforlag. Innbinding: Omslag, typografisk.

1898 Folk og Fæ. John Fredriksons forlag. Innbinding: Omslag, typografisk. Det er to varianter av Folk og Fæ: A. Det vanlige omslaget fra John Fredrikson. B. Med nytt tittelblad og nytt typografisk omslag: Lystige historier. Fortalt af Per Sivle. København. William SØrensens Forlag (Fra 1906?).

1901 Olavs-Kvæde. «Bogvennen». Innbinding: Omslag, typografisk. I farvene rødt, hvitt eller gult.Vi nevner også følgende småtrykk av Sivle

1882 I Bergen. - I Drammen. Valgvise af P.P. Forskjellen paa Venstre og Højre. Parti-Sang. Efter «Varden». Drammen.

1882 To nye Viser. Af Per Poor. Den Første: Arbeideren i Drammen. En fornøielig Vise. Den Anden: November- Marsch. Drammen.

1883 Ved Fane-Indvielsen i Drammens vestre Arbeidersamfund 1ste Juli 1883. Undertegnet p. Drammen.

1883 Aanden i Drammen og Drammensadressen til Hs.Ex. Statsminister Selmer. En Visestump for politi-politiske og andre upolitiske folk. Drammen. u.å. Norsk Industri. Aalgaards-Gubben, O. Nielsen, tilegnet. Stavanger .

1899 Prolog ved Drammens Arbeiderforenings Bazar Høsten 1899. Drammen.

1901 Kantate ved Aabningen afUdstillingen i Drammen 1901. Drammen. Musikken af Eyvind Alnæs.

1901 Tordenskiold. (1814 17de Mai 1901). (Drammen).

1901 Ved Landsarbeidermødet i Drammen den 3die Februar 1901. Drammen.

1902 Til Norges Kvinder. (Sange ved «Pinsekvældsfesten» i Drammens Kvindesagsforening Pinsen 1902.) Drammen.

1903 Og ein heitte Ivar og ein heitte Hans. Hans Ross til syttiaarsdagen. Festkvelden 15. februar 1903.

1920 Norsk Industri. Skrevet i anledning av Aalgaards Uldvarefabrikers 25-aars jubileum 24. august 1895. Stavanger.Følgende detaljer skal avklares nærmere:

1892 Ottande samling smaastubbar

1895 Henrik Wergeland, digt

1897 Iaak, dikt