Sivle kaller dette "en visestump for politi-politiske og andre upolitiske folk", og denne visa fra 1883
er nok den mest kiente av hans politiske "Drammensviser». Visa er skrevet etter at det ble klart at statsminister Selmer ville bli stilt for riksrett. noe som førte til hans regjerings fall i 1884.

Uttrvkket "Aanden i Drammen." har sitt utspring i det politiske kampliv i 1882. Venstremannen og redaktør
i Dagbladet Erik VuIlum skulle i april dette året tale på et folkemøte på Frysjuhall ved Høytorvet. Etter et
ildfullt utfall mot byborgernes hovmodige holdning mot landbefolkningen, kom gemyttene i kok og Vullum ble regelrett pepet ut av lokalet. Etter at forsamlingen roet seg, reiste overrettssakører F.W. Berg seg opp og oppfordret folk til å utbringe "- et hurra for Drammen og den stemning der går gjennom vår by». Denne episoden er senere blitt omtalt som "Ånden i Drammen», og uttrykket ble i samtiden og senere brukt som en ironisk karakteristikk av byen og drammenseren - et svmbol for reaksjonær innstilling i politikk og åndsliv. (Randi Helgerud)

 

Aanden i Drammen

(Per Sivle)

Melodi: En liten gutt i fra Tistedal

 

Sidst var det damer, der var i vind :/: bort i Drammen, :/:
Som da fikk lettet sit tunge sind :/: bort i Drammen, :/:
Ved løben om - for til sin prinds
At samle penge saavidt man mind's :/: bort i Drammen, :/:

Det være kunde jo saa som saa :/: bort i Drammen, :/:
Hvor ganske mangel der er på «smaa», :/: bort i Drammen, :/:
Der trænger klæder, der trænger brød, -Der har jo aldrig været trang og nod
:/: bort i Drammen :/:

Dog hermed være det, som der kan :/: bort i Drammen; :/:
Nu vil man støtte en anden mand :/: i fra Drammen. :/:
Nu er det Selmer man trøste vil, Alen se - da maa der noget andet til
:/: bort i Drammen. :/:

Da maa konstablerne ta'e i vei :/: bort i Drammen, :/:
Ei gaar det ellers - den sag er grei -:/: bort i Drammen; :/:
"Ihi folk der er, som ei la'r sig si'e, For frem man moder med politi
:/: bort i Drammen. :/:

Og af konstabler der er jo nok :/: bort i Drammen :/:
Der er jo ret en anselig flok :/: bort i Drammen. :/:
Men nok - enhver af dem har jo sit - En drikker 01, en anden akevit
bort i Drammen.

Dog travelt fik disse i en fart bort i Drammen; :/:
*Ihi tildelt bleve de hver sin part :/: udaf Drammen :/:
Til travning om i fra Per til Paal, - Det er vel tvivlsomt om der tid og taal
:/: blev til drammen. :/:

Adresser fik de at lobe med :/: bort i Drammen; :/:
Det Kialdt at komme paa hvert et Sted :/: ud i Drammen, :/:
Det gialdt saa mange som mulig saa Til med sit navn udi adressen staa
1/ : i fra Drammen. :/:

Og navne fik de jo ogsaa paa :/: bort i Drammen, :/:
De skrev sig store, de skrev sig smaa :/: bort i Drammen. :/:
Om flere manglede stemmeret I dette stykke - det gaar for et
:/: bort i Drammen. :/: