Under valgkampen i 1882 ble det utgitt to skillingsviser av "Per Poor" som var identisk med Per Sivle. En av disse visene var Arbeideren i Langestrand/Drammen. Per Sivle solgte gjerne sine politiske skillingsviser på torget sammen med poteter og grønnsaker fra farens gård på Pukerud.

 

Arbeideren i Langestrand (Drammen)

(Per Sivle)

Melodi: En husmand udi Norge

 

Hvis noen har løst til at vite, hvem jei er,
saa er jei blot en Arbeidsmann, og heter bare Per.
Og her har jei hjemme, i Langestrands By;
og derfor er jei ossaa saa fornøiet og kry.

For — Venner! jei forsikrer, I kan tro mei på mit Ord
at endda jei har vanket så videnom paa Jord,
i Holmestrand og Horten, ja endog paa Moss,
saa er det dog kun Langestrand i Langestrand hos os.

Her var det, at Far min han trælled og han sled,
her drak han sei full for sine sure, salte Sved.
Her kom han paa Kassa, her daua han ifjor,
— og her er det ossaa, jei har traadt i hasses Spor.

Ak, ingensteds er Himlen saa klar og blaa og skjøn!
ak, ingensteds er Silden saa ul og gul og grøn!
og ingensteds i Verden man skuer saa tidt:
Grossererne alt rundere, hvergang de gaar Fallit!

Ei nogensteds paa Jorden —- det er en afgjort Sag —
har Brænnevin og Bayer så lifli en smag!
Og Krovært og Kjøbmand, her er de saa bli,
— naar bare de faar Penger, så fyller de i.

Hurra, det er lysteligt idag som igaar!
— Slik var det ifjor, og slik er det iaar.
Og dersom jei blir sjuk, det bekymrer mei kun lidt:
jei tar mei blot en Sultekur — og den faar jei frit.

Af Stat og Kommyne har jei intet Bryderi;
en Arbeidsmann i Norje, det gamle, det fri,
kan folde sine Hænder og sætte sei ned,
— og endda faar han ha sine Filler ifred.

Saa lever jei saa lystig, til jei dauer tilsidst.
— Men det vil jei Sige — og jagu er det vist:
en Fattigmann i Langestrand, som jei og mange er,
kan aldrig faa det bedre i Helvete enn her.