Arbeidets Pris

(Per Sivle)

Hil dig du Arbeidets hellige Magt;
som Jernet kan tvinde, som Staalet kan forme,
som Fossen kan temme, som Bjerget kan storme,
som Lynmagten selv har til Ledighed bragt!
   Vor Lykke du bygger,
   vor Fremtid du trygger,
   du vinder os Seire af tidobbelt Værd,
   mod dem, som har Rod i Kanoner og Sværd.

Med Hammer og Høvel, med Bor og med Sag
og hvad de nu heter de Hjelpere mange
som hvervet du fikk dig i Aarene lange,
du vandt gjennom Sekler de tusinde Slag.
   Din Valplads er Tiden,
   dit Feltraab er Fliden,
   du styrker vor Hu og du hærder vor Arm
   og skaber Musik af den vexlende Larm.

Ja Fremtidsmusik af den likeste Rang,
med Staaltunge Sagen sit Formaal kan prise,
og hver en Maskine har ogsaa sin Vise
og Hammer paa Ambolt — for munter en Vise!
   Og den som har Øre,
   han vil kunne høre,
   det samler sig sammen til Kor for den Stund,
   da ingen har mangel paa Brød til sin Mund.