Dette diktet er hugget inn i bautaen som er minnesmerke ved Per Sivle sitt gravsted ved Strømø kirke i Drammen. Diktet fremkommer ikke i noen av utgivelsene til Per Sivle, og har i utgangspunkt ikke tittel. Vi har her valgt å kalle diktet "Eg har ei visa, eg"

Eg har ei visa, eg

(Per Sivle)

Eg har ei visa, eg,

og det er Noreg.