Erling Skjalgson (Frå Noreg)

(Per Sivle)

Der seg en Skude
   mod Sole ind
for slappe Seil
   i en laber Vind.
Det var Erling Skjalgson,
som stevned mod Strande.
   Men denne Gang kom han
   med kløvet Pande.

Det fløi som Ild
   over Jæder-Land,
at myrdet var Rogalands
   gjæveste Mand.
Og Mængden øged
som Flom om Vaaren,
   der "Ryge-Kongen"
   laa stiv paa Baaren.

Somme jamred,
   og somme svor,
somme stod blege
   uden et Ord.
Da steg der en Røst,
som tog med sig alle:
   "Hevn og Død
   over Fitjaskalle!"

Der staar en Skare
   furede Mænd
her ifra Soles
   nærmeste Grænd,
- engang bundne
til Trælleyrke,
   mens nu de eier
   sin egen Styrke.

Trælle, sanket
   fra øst og fra vest,
kjøbte og solgte
   som Okse og Hest.
"Friskt Mod!" sagde Erling,
- "jeg vil dig ei værre
   end: selv du kan blive
   din egen Herre.

Først maa hos mig
   du tjene dig fri;
og fortere gaar det,
   jo mer du ta'r i.
Siden du rydder dig
Lyng af Tue,
   dyrker dig Jord
   og bygger dig Stue.

Og dermed har du
   fra selvsamme Stund
dit eget Hjem
   paa selvryddet Grund.
Og glem nu ikke,
at Stykke for Stykke
   du selv har at smede
   din egen Lykke."

Og Havren vokste,
   der Lyngen veg;
og Frimands-Flokken
   kring Sole steg,
- blev fast ved Grunden
i bedste Tydning.
   Thi Manden elsker
   sin egen Rydning.

Og intet Under
   der løftes op
Snese af barkede
   Næver i Trop,
da Raabet høres
kring Baaren gjalle:
   "Hevn og Død
   over Fitjaskalle!"

Og Erling Skjalgson
   skal leve, han,
i Smaafolks Minde
   rundt Norges Land.
Til seneste Slegter
vil Saga fortælle:
   Han skabte Mænd
   og Nordmænd af Trælle.