Haust

(Per Sivle)

Kvar vart det taa alle dei Fuglar,
   som song
i Sumar so vænt millom Greino?
   Sidan eg høyrde deim
   ender og Gong;
og so vart det Stilla i eino.
— Han tagnar, Fuglen, mot Hausten.

Kvar vart det taa alle dei Blomar,
   som stod
og nikka i Ljos og i Ange?
   Eg ser yver Bøen,
   men er inkje god
faa Auga paa ein av dei mange.
— Han visnar, Blomen, mot Hausten.