Heis os et rødt

(Per Sivle)

   Heis os et rødt,
      et flammende Flag!
   Heis det som Merke
      for Sol og for Dag!
   Heis det for alle,
      som trodde og tror,
   at Livet, der kjæmper,
      er Livet, der gror!
   Heis det i Top
      for Bastillens Grus
   som Løfte om Fremtidens
      fredlyste Hus!

Der ryker atter i denne Stund
   fra tusen Lunter til tusen Miner
   rundt paa Europas drønnende Grund,
varslende Knald og Fald og Ruiner.

Du Skaber-Vilje,
   paa evig Vandring
ifra Forandring
   og til Forandring:
      lad Knaldet lyde, lad Faldet komme,
      lad Rædslen isne og Blodet flomme,
      — saasandt der følger en Verdens-Seir
      som Sekel-Sold for den Fremtids-Leir,
      der slutter Fylking om Broder-Retten
      mod Rovdyrs-Driften og Bajonetten.

Hil dig, du evige
       Fremskridts-Bud,
du Nytaars-Bringer,
       dù Livets Gud!