Hellig og kjær er os Pligten vi fylder

(Per Sivle)

Melodi: Sønner av Norge

 

Hellig og kjær er os Pligten vi fylder,
Naar vi en Bautasten reiser idag,
Naar med vor Mund og vort Hjerte vi hylder
En, som stod Vagt for vort Fædrelands Sag.
Her mellem Grave:
Hil dig, du brave!
Hædre vi vil dig som Borger og Mand.
Leve dit Minde, og tak for din Gave,
Som du var med til at give vort Land!

Kaaret du blev til et ansvarsfuldt Yrke,
Du og de øvrige Værgemaals-Mænd.
Himlen ske Tak, at I eied den Styrke,
Hvoraf vort Folk suger Levekraft end:
Stormskyer trued,
Krigslyn der lued;
Men I stod kjække i Løftning og Stavn.
Og paa den lysende Vimpel man skued
Norges det fribaarne, gjenfødte Navn

Værneværk bygged I, Grunden I lagde,
Mærkede Banen alt videre frem,
Dengang med Haanden paa Sværdet I sagde:
„Her er vort Norge, og vort er vort Hjem!"
Myndigheds-Glæden,
Broderskabs-Kjæden
Slynged om Folket som Mai-Krans i Vaar.
End gror der Fremtid af Eidsiva-Kjæden
Yrende frisk til hvert eneste Aar.