Foran stortingsvalget i 1882 var det en heftig strid omkring kongens vetorett og statsrådenes adgang til Stortinget. Ved det indirekte valget, der valgmenn valgte stortingsrepresentanter, ble det stor fremgang for de liberale på landsbasis. Men i Drammen ble det bare konservative valgmenn, kanskje fordi den konservative statsministeren Selmer var fra Drammen.

 

I Bergen - I Drammen Valgvise

(Per Sivle)

Melodi: Til seters, til seters (Bellman)

 

:/: I Bergen, i Bergen aa huttetuttetu :/:
Der er dom blitt raspandes, rispandes gale;
til Valgmænd dem valgte jo blot Liberale,
I Bergen, i Bergen aa huttetuttetu

:/: I Drammen, i Drammen - hei fallerallera! :/:
Her bryr dom sig Fanden endnu om altsammen;
og Himlen ske tak! åtte vi bur i Drammen,
i Dramrnen, i Drammen! - hei fallerallera!

:/: I Bergen, i Bergen - der staar det ilde til! :/:
Der vidste hver eneste Mand, hvad han vilde,
og det ved vi alle, at det er jo ilde. —
I Bergen, i Bergen, der staar det ilde til!

:/: I Drammen, i Drammen - her er det ja'gu bra! :/:
Her la'r dom sig drive, her la'r dom sig tøire,
her ved dom ei Forskjel paa Venstre og Høire.
I Drammen, i Drammen - her er det ja'gu bra!


:/: I Bergen, i Bergen - aa fy! der var dom grov! :/:
Thi alle, som kunde, de brugte sin Stemme,
og derfor bli'r alle Novembermænd hjemme.
I Bergen, i Bergen - aa fy, der var dom grov!

:/: I Drammen, i Drammen nei her er snille Børn! :/:
Dom ta'r sig en Dram, og dom ta'r sig en Bayer
imends Grossererne vælger og greier i Drammen,
i Drammen, - ja, her er snille Børn!

:/: I Bergen, i Bergen - for hjerteløse Folk! :/:
Thi Høie og Lave, ja Prester endog - san —
bedrøver Hr. Selmer og stemmer paa Krogh - san.
I Bergen, i Bergen - for hjerteløse Folk!

:/: I Drammen, i Drammen - bor Trofasthed endnu! :/:
Ak, bare vi kunde! men det er jo Skidt - san,
vi kan ikke vælge Hr. Livius Smit - san. -
I Drammen, i Drammen - bo'r Trofasthed endnu!

:/: I Bergen, i Bergen - aa hutetutetu! :/:
Nu regner der Saltvand, hvorhenne man kommer;
thi alle Novemberfolks Taarer de flommer
i Bergen, i Bergen - aa hutetutetu!

:/ I Drammen, i Drammen — hei fallerallera! :/:
Her er det Novemberfryd, Glæde og Gammen.
Leve, ja leve den «Aand udi Drammen»,
i Drammen, i Drammen! - hei fallerallera.