Ivar Aasen (daa han døyde)

(Per Sivle)


Det er den kjende Tingen,

at Kjøtet det er Høy;

so raust ein Mann var ingen,

at inkje han laut døy.

   Men det, i And du saadde,

   det liver i ditt Land.

   - Fyr Hamen Dauden raadde,

   men inkje fyr di And.