Ljos

(Per Sivle)

       Og Menneskja
       ho sviv ikring,
og Lukke-Draum er Lôs.
       Og Menneskja
       ho gjeng i Ring
og leitar etter Ljos,
       Ljos, Ljos,
       meira Ljos.

       Og Menneskja
       hev Von paa Von
og slær si Von ihel.
       Og Menneskja,
       det arma Tjon,
ho vonar lika vel:
       Ljos, Ljos,
       meira Ljos.

       Og Menneskja
       ho hev det so,
den stakars Skodde-Dott,
       at sumde ho
       i Straale-Sjo,
ho kravde lika godt:
       Ljos, Ljos,
       meira Ljos!

       For Menneskja
       paa Livsens Straum
glid fram mot Æve-Os
       alt med den løynde
       Hjarta-Draum:
ho sjølv skal verta, Ljos;
       Ljos, Ljos,
       meira Ljos.