Noreg

(Per Sivle)

Og Noreg vart funne,
   og Noreg vart bygt.
Og Noreg vart samla,
   og Noreg vart trygt.

Og Noreg vart svike,
   og Noreg vart strypt.
Og Noreg vart rive,
   og Noreg vart klypt.

Og Noreg tok Spenne-Tak,
   kom seg paa Fot.
Og Noreg det auka
   i Evle og Mot.

Dei flidde det Krykkja,
   dei flidde det Stav.
Men Noreg, det vil inkje
   vita derav.

Paa sjølveigen Grunn
   og med Fana si rein
det fritt orkar standa
   paa sjølveigne Bein.

Og slik skal det standa,
   som dugande Kar
—- so sant inkje Nordmenn
   „slær Krok" fyr sin Far.

Um Noreg paany
   vert basta i Band,
so fell det fyr svikefull
   Nordmanna-Hand.

Men stuper det atter
   vaart Noreg, fyr Svik,
lyt Svikaren trø
   yver Nordmanna-Lik.

Gjev Handi di, Bror min,
   — me lovar og kved :
Skal Noreg gaa under,
   so vil me gaa med!