Norsk Literatur

(Per Sivle)

Der sagdes, at Norge
   var bare en Ur,
som manglede Muldjord
   for Literatur.
Kun Klunger og Lyng
og en enkelt Viol
   til Nød kunde gro
   under Norriges Sol.
Det gamle var tabt;
   til Husmand i Norden,
   til Husmand paa Jorden
var Nordmanden skabt.

Men Wergeland mente:
   det var ikke sandt!
Han satte sig selv
   og sin Gjerning som Pant.
Og Welhavens "Dæmring"
blev netop en Daab
   med Vigslingens Ære
   for Wergelands Haab.
I Seerens Spor,
   som trygt han det trodde,
   der spired og grodde,
der spirer og gror.

Blandt kantede Stene
   i Norriges Ur
der vokste saa kraftig
   en Literatur
trods bidende Barfrost
og trykkende Sne,
   at hele Europa
   dens Toppe kan se.
Og end er den tung
   af Vaarmagt og Voner
   med skiftende Toner;
thi end er den ung.

Og den er vor egen,
   - vi ved det, fordi
dens Jordbund er vor,
   og dens Jordbund er vi.
Og hvis vi vil se,
hvad vi havde og har,
   og hvis vi vil se,
   hvad vi er og vi var
og stevner imod,
   er Literaturen
   herhjemme i Uren
et Lys for vor Fod.