Øverlands-Guten

(Per Sivle)

Det sku vera Vaar,
   men det syntest kje so;
for enn var det Vetter
   med Frost og med Snjo,
og Fórnaudi meintruga
Kui og Sauden
   paa hardaste Livet
   med Svolten og Dauden.
- "Ja, høyr no meg," sa Øverlands-Guten,
   "bi no lite-vetta!"

Og Vaaren han kom
   som ei Solvelte-Fonn;
og so vart det Sumar,
   og so vart det Onn.
Og Teigen laag slegen
og venta paa Terre;
   men Regnet det sila
   alt verre og verre.
"Ja, høyr no meg," sa Øverlands-Guten,
   "bi no lite-vetta!"

Og Viljans-Vêr høvdest,
   og løda vart full,
og Aakren gav Aks
   som det skiraste Gull.
- Og Verdi, ho peikar
so ofta i Villa.
   Men naar det so tédde seg
   verre enn illa:
"Ja, høyr no meg," sa Øverlands-Guten,
   "bi no lite-vetta!"

- Og Noreg gjekk stauka
   i Vaarbløyte-Rusk
og helsast med Vanvyrd
   og nørdest med Fusk.
Og sume dei sukka,
og sume dei banna ;
   og ein vilde eitt
   og den andre eit anna.
- "Nei, høyr no meg," sa Øverlands-Guten,
   "bi no lite-vetta."