Etter at Per Sivle tok sitt eget liv, fant man i bordskuffen hans en lapp hvor han hadde skrevet ned noen linjer. Disse linjene er gjengitt nedenfor.

Det var ingen tittel til dette diktet, men vi har valgt å kalle det "Om liv og død".

Om liv og død

(Per Sivle)

Jeg ville ei leve, men turde ei dø
— og levde livet som før,
nu vil eg ei dø, men tør ikke leve
— og — dør.