Søren Jaabæk (ved hans Jordefærd)

(Per Sivle)

Saa tog du Orlov da tilsidst,
   du gamle Merkesmand,
som stod saamangen Slagets Dag
i Brynje under Norges Flag
   og kjæmped for dit Land.

Vor Tak, fordi du trofast var
   ifra den første Færd!
En Tak for Strid med Seir og Saar!
   - Og naar du nu til Hvile gaar,
         saa giv til os dit Sverd.