St. Hans

(Per Sivle)

Naturen staar smykket til Høitid idag,
den har heist Millioner af viftende Flag.
   Det er Blomsternes straalende
      Bryllup, den feirer.
   Det er Haabets Triumf.
      Det er Livet, som seirer.

Det forkyndes af tusinde jublende Kor
at her spired paany, hvor der visned ifjor.
   Der er Paaskefest nu
      i det hvælvede Tempel.
   - O, kunde du følge
      det glade Eksempel.

Ja, kunde du magte at give dig hen!
- hvor nys du fortviled, at haabe igjen!
   Og kunde du magte
      at leve en Sommer
   og glemme den Vinter,
      som var - og som kommer!

Er du syg, er du mat, er du skuffet og træt,
ak, saa ved jeg, det falder dig ikke saa let!
   Men held dig, ifald
      du kan evne og skjønne:
   tiltrods for det Visne
      at favne det Grønne!