Til Gotskalk Johnson

(Per Sivle)

Melodi: For Norge, kjæmpers fødeland

 

Hvor gamle Norge trænger Mænd,
der ser vi og, de kommer.
Slig var det før, slig er det end:
det varsler Norges Sommer,
Naar end det med April tar Tag,
det rydder mod sin Juni-Dag.
Og trænger gamle Norge Mænd,
saa ser vi, og, de kommer.

Hvor Drammen just har Brug for Mænd,
der ser vi og, de møder.
Og Drammen faar en Fremtid end,
som gamle Synder bøder.
Det Drammen, som er Barn idag,
blir Fanevagt ved Norges Flag.
- For der, hvor Drammen trænger Mænd,
der ser vi og, de møder.

Og dette er vor Johnsons Skaal,
og saadan skal det være!
Vi vier den i bredfuldt Maal
til hans og Dagens Ære,
Den Borger-Gjerning, du har gjort,
vær tryg, den glemmes ikke fort!
Og dette er vor Johnsons Skaal
til hans og Dagens Ære!