Til Norge!

(Per Sivle)

Held dig Norge, vort Fædreland!
   Din Ære er vor,
   din Ret vore Sønners til seneste Aar.
Held dig Norge, vort Fædreland!

Held dig Norge, vort Fædreland!
   Her gror dig en Arv
   af sterkere Viljer og sundere Marv.
Held dig Norge, vort Fædreland!

Held dig Norge, vort Fædreland!
   Her gryr mod en Dag,
   da Nordmænd ei skilles ved Norriges Flag.
Held dig Norge, vort Fædreland!

Held dig Norge, vort Fædreland!
   Ved Ord og ved Daad
   du æret skal bænkes i Folkenes Raad.
Held dig Norge, vort Fædreland!