Til Telemork

(Per Sivle)

Aa, kunde eg fara til Telemork
   og liva ei Sumarstund!
Der gror det Ryllik paa Stove-Tak
   og Songar paa Folkemunn.
Til Telemork, dit stend mi Traa
      til Gauksto-Fjell
      og til Vinje-Gjeld,
      til Rjukan sval
      og til Morgedal.
— Til Sumars so fær me sjaa!

Eg lengtar aa sjaa der dei kom ifraa,
   dei fyrste i Sverres Flokk.
Dei valde aa berjast med Næver paa Bein,
   til Daud eller Siger dei rokk.
Dei rokk det Maal, dei vilde naa.
      Og me stend her
      og halvlinga er.
      Eg tenkjer som so,
      naar Noreg vil gro:
til Sumars so fær me sjaa.

Eg langtar aa sjaa, der han Aasmund rann
   som Raun av den gamle Rot.
Eg lengtar aa sjaa, der han Jørund Skald
   gjekk fram paa sin Gjætar-Fot.
Eg vitja vil han Dyre Vaa
      og gjesta Troll
      inni Grunge-Koll
      og Raudberg-Nut,
      og so Storegut.
— Til Sumars so fær me sjaa.

Eg kjem meg vel eingong til Telemork,
   um inkje det vert iaar.
Og daa lyt det vera Sumar og Sol,
   og eller so Sol og Vaar.
Til Telemork, dit stend mi Traa,
      til Gauksto-Fjell
      og til Vinje-Gjeld,
      til Rjukan sval
      og til Morgedal.
— Til Aars — ja, so fær me sjaa!