Diktet handler om streiken blant sagbruksarbeiderne som endte i Torvslaget. To arbeidere ble arrestert og politistasjonen ble angrepet av demonstranter. Det ble innkalt militære forsterkninger fra Kristiania, og det ble ganske dramatisk etter hvert. Borgernæster Bang leste opp opprørsloven og ble møtt av steinkasting. Da ble det løsnet seks skarpe skudd, og en 16-åring, Martinius Tømmeraas, ble drept. Dagen etter dode en annen arbeider av skadene han pådro seg.

Disse hendelsene var foranledningen til at Per Sivle skrev sin roman "Streik".

Det er antatt at signaturen S. på manuskriptet til dette diktet betyr at denne Drammensvisen er skrevet av Per Sivle.

Torvslaget i Drammen 23 og 24 juni 1881

(S.)
Melodi: Ja vi elsker


Ikke lenger Blus der brænder
Nu til Sanctehans,
Oprørsflammen Folket tænder
Til en grufuld Dans
Flere Hundred Mand sig samler
Rundt om 'Raastua"
Man forundres, grubler, farnler
Ret saa gaar: Hurra!

Og om lidt der ramle Stene
Storm: "Nu gaar vi paa".
Politiet maa ej mene
at ei kny vi maa.
Vore Brødre du skal slippe,
Vi er frie Folk,
Vi vil ha dem løs, hvis ikke
Faar det dygtig Svolk

Hva skal Politiet giøre
Med sin lille Flok,
Faar vi ikke engang høre,
At det nu er nok.
Nei, med nye Hurraraaben
Bær det ned til Sven,
Hilse ham med Nævevaaben
som en gammel Ven.

Her paany man Hurra sender
Før det stormes paa,
Blodet vildt i Aaren brænder:
"Herind skal vi gaa."
Fruen i sit Toilette
Gaar til Vinduet hen,
Kan nu aldrig tenke dette,
Borte er jo Sven.


Som et Under Hoben røres,
Stanser for ikvæl;,
Men der endnu mer maa gjøres
For et bedre Held.
Midlertid da hid da kalder
Mer end hundred Mand,
Naar først Bajonetten falder
Kommer Ro i stand.

Neste Aften Skaren truer
Selv Soldatens Magt,
Bajonetten blank man skuer
Folkeskaren vakt.
Nu i vilde Raab med Stene
Blodet flvde maa,
Paa den hele vilde Scene
Tusinder der saa.

Sidste Middel til man tager,
Oprørsakten frem —
Skud der løsnes, saa det brager,
Da man flygted hjem.
Blodet maatte endog strømme
For det ryddet blev,
Bitter Skaalen er at tomme
Her paa Strikens Sted.