English version of "Vaar-von".

 

Vaar-von

(Per Sivle)

Det var ikvell, medan Tankarne sveiv
– so vida ikring dei Fuglarne fêr –,
at ute i Skogen eg gjekk og dreiv.
Det var no so fagert og fint eit Vêr.
Himlen han kvelvde seg klaar og rein,
og Vaaren log ifraa kvardan Grein:
"Du Per, du Per,
– aa hei! aa hop! – og er du no der!
Og kjenner du inkje ikvell, ikvell,
at Livet, det er no det likaste lell?"

Og alle dei Blomar og grøne Straa,
eg saag, kvarhelst eg so gjekk og fôr,
dei rudde seg Rom so hugheilt, dei smaa,
imillom det Lauvet, som datt ifjor;
dei keik, og dei nikkad. – Eg tykte, eg,
det var, som vilde dei segja til meg:
"Du Per, du Per,
– titt, titt! titt, titt! – og er du no der!
Og kjenner du inkje ikvell, ikvell,
at Livet, det er no det likaste lell?"

Og Vinden, han viftad so endr og Gong,
alt medan Soli i Vester seig.
Og Gauken, han gol, og Sysvorti song,
og Lerka ho trallad, imedan ho steig.
Og som eg daa gjekk der og ruslad so smaatt,
eg tykkte, eg skynad deim alle so godt:
"Du Per, du Per,
– ku ku! kvivit! tilleti! – er du der!
Og kjenner du inkje ikvell, ikvell,
at Livet, det er no det likaste lell?"

— So anda eg ut av min Barm so saar
den Dauda-Dumba i djupe Drag.
Eg drakk av den Lufti so frisk og klaar,
og klinka med Livet, som liver idag.
Eg nikka til Lauv og til Gras og til Blom,
eg tralla aat Fuglo, so Lunden gav Ljom :
   "Han Per, han Per
   — aa hei ! Hurra ! tralala ! — han er her !
   Og det kann han kjenna ikveld, ikveld,
   at Livet det er no det likaste lell !"