Vaar i Norge

(Per Sivle)

Vaar i Norge,
   Vaar i Norge,
- der er Vaar i Norge nu!
   Folke-Vaar med Kamp og Brydning,
   Kræfters Gjæring, Længslers Sydning,
      Isgangs-Veir, mens Skogens Topper
   staar med friske, fulde Knopper.

"Høst i Norge!
   Høst i Norge!"
skriker Kraake, skriker Ravn.
   "Ingen Bær og ingen Blommer!
   - Det er slut med Norges Sommer.
      Stormen tuter, Sluddet detter.
   - Det er Norges Vinternætter!"

"Vaar i Norge!
   Vaar i Norge !"
synger Lerke, synger Stær.
   "Denne Tid er uden Tvil jo
   netop Norriges April jo.
      Norges Blomstring er ei omme,
   - tvertimod, nu skal den komme!"

Vaar i Barme,
   Vaar i Barme,
- Vaar med Vilje, Tro og Liv!
   Folkets Knopper, friske, fulde,
   taaler en April-Nats Kulde.
      Lad af Stormen Isen rives!
   - Slig skal Ondt med Ondt fordrives!