Valgvise

(Per Sivle)

Træd frem og tal, du Norges Folk,
   træd frem og tal i Valg,
og sig os, om den Frimands-Ret,
du fik i Arv af Fædres Æt,
   var ment til Kjøb og Salg.

Træd frem og tal, du norske Folk!
   Men ring først ind til Helg.
For hellig er os Norges Sag,
og Valgets Dag er Norges Dag.
   - Gaa frem, vort Folk, og vælg!

Vælg trygt, vælg frit som Odelsmand
   her paa din egen Gaard.
Men synes du, det var for stort
det Valg, som blev paa Eidsvold gjort,
   saa stem for Husmands-Kaar.

Træd frem til Urnen! - Husk saa paa,
   at du i denne Stund
med Arvens Ret er Ordets Mand
for Haralds og for Sverres Land,
   - at du er Norges Mund.