Velkomsthilsen ved sangerstevnet i Drammen 1902

(Per Sivle)

Melodi: Eyvind Alnæs

 

Syng, naar hjertet or i glød, —
da er sangens time inde.
Syng, naar sindet er i nød,
og det gjælder trøst at finde.
:/: Syng med sjel, og syng med mund,
syng dig freidig, fri og sund :/:

Hugen fryser mangen gang
her i rastløshedens vrimmel.
Derfor trænges det, at Sang
stundom løfter mod en himmel,
:/: en, som er saa lys og blaa
mod det vante hverdagsgraa :/:

Vær velkommon sangerkor!
Du skal tone, du skal synge,
du skal med dit vingeord
aandens trang til daad forynge.
:/: Du skal med dit guddomsmund
mane frisk og fri og sund :/: