Vi har ikke Raad

(Per Sivle)

Vi har ikke Raad
til at sælge vort Land,
   – saa kom ikke her og gjør Bud!
Vort Land er os selv,
og en Nidding den Mand,
   som vil sig til Salg stille ud.
Er Manden end aldrig
så fattig, – nuvel,
   han er dog for kostbar til Træl.

Vi har ikke Raad
til at sælge vor Ret
   og sælge vor Fremtid med den.
Vi husker, at Esau
faldt Salget så let,
   men ikke at vinde igjen.
For Retten er Manden,
og sælger han den,
   står bare en Lodden igjen.

Vi har ikke Raad
til at sælge vort Flag,
   men vel til at folde det ud.
Vort Flag det er vor
og vort Fædrelands Sag,
   vort Merke for Mand og for Gud.
Og Flagget skal lyse
hvor Nordmænd går frem.
   Og leve skal Norge, vort Hjem!