Olsok - 29. juli

Olsok - 29. juli

Publisert av Fredrik Galtung den 29.07.21.

Olsok - Markering av slaget på Stiklestad

 I 2020 delte Sivle-laget en videohilsen basert på Per Sivles dikt Tord Foleson i anledning Olsok den 29. juli.

Diktet omhandler historien til merkesmannen Tord Foleson som var merkesmann for kong Olav Haraldsson under slaget på Stiklestad.

 Fremføring av diktet er ved Sivle-lagets medlem Jon Sverre Ruder.