Vi vil snart komme med en oversikt over bøker og annet som kan kjøpes fra Sivle-laget - når denne er klar vil vi annonsere dette;

  • her på hjemmesiden
  • på våre sosiale kanaler
  • og pr email til medlemmene

Vi gleder oss til å få den nye Krambua klar til bruk!