§1: Føremålet med laget er å styrkja interessa for, og kjennskapen til Per Sivle si dikting.

 

§1: The purpose of Sivle-laget is to strengthen the interest for, and knowledge about Per Sivle's poetry.

Strømsfjerdingen_Kulturhus.jpg

Seminar & Årsmøte 2020

5. - 6. september 2020

Vi har vurdert korona-situasjonen slik

at vi kan gjennomføre Sivle-lagets

Seminar & Årsmøte 2020

som planlagt.

Vi ønsker derfor velkommen til

Seminar & Årsmøte 2020

som vil avholdes i

Strømsfjerdingen Kulturhus

Nedre Eikervei 13

3045 Drammen

Følg med Facebook profilene

"Per Sivle" og "Gamla Marta"

i tillegg til her på websiden, for info om eventuelle endringer som skulle oppstå

grunnet korona-situasjonen.

NB: linken nedenfor er oppdatert med tilleggsinformasjon!

Klikk her for invitasjon og program

 

Olsok 29. juli

I anledning Olsok,

har Sivle-laget laget

en videohilsen basert på

diktet Tord Foleson

(Husk lyd for å høre videoen!)

 

Kvalitetsikring av

medlemsregister

Sivle-laget har tatt i bruk et

nytt medlemsregister

fra StyreWeb.

Fra nå vil oppdatering av medlemsdetaljer

kunne gjøres online direkte med hjelp av medlemmene selv!

Det vil bli sendt ut en SMS til alle

vi har mobilnr til, slik at de kan

godkjenne og evt oppdatere

de kontaktopplysningene

vi har registrert om dem.

Vi ønsker også at alle som har

email adresse

legger denne inn

i det nye systemet.

Dermed kan styret raskere informere medlemmene om nyheter og arrangement.

I tillegg sende ut faktura for

medlemskontingent pr email,

som vedtatt i arbeidsprogrammet

for styret.

Seminar & Årsmøte

2020

Årets Seminar & Årsmøte vil

- om korona-situasjonen tillater -

bli avholdt lørdag 5. september

hos Drammen Historielag i Strømsfjerdingen Kulturhus

ved Strømsgodset kirke

i Drammen.

Temaet i år er relatert til

75-års jubileet for frigjøringsdagen,

med fokus på hvilken påvirkning

Per Sivle sin dikting hadde

for motstandsbevegelsen

og de illegale avisene.

søndag 6. september vil det

bli en "sosial utflukt" i Oslo

relatert til samme tema.

Klikk her for info

75-års jubileum

for frigjøringsdagen

Sivle-laget gratulerer Norge

med 75-års jubileet for frigjøringsdagen

8. mai 2020

 

(Husk lyd for å høre videoen!)

 

Siste Nytt

1. - 2. september (Klikk her for info på Facebook)

(Klikk på linkene for å lese meir)

Sosiale Medier - husk å like og følge!

Sjekk Sivle-lagets Facebook profiler "Per Sivle" og "Gamla Marta" for flere nyheter!

Minner samtidig om Sivle-lagets profiler på Instagram "Ein_digters_draum" og Twitter "Vesle Lerka".

Per   Sivle

6. april 1857 - 6. september 1904

Norsk forfatterlyriker og journalist.

Han ble født i Flåm i Aurland kommune i Sogn og Fjordane, men vokste opp på gården Brekke på Stalheim.

Per Sivles forfatterskap var folkelig, og hadde et tydelig politisk og nasjonalt innhold. Han fikk aldri oppleve den norske selvstendigheten han kjempet så sterkt for.

Den fyrste song

Den fyrste song, eg høyra fekk,
Var mor sin song ved vogga.
Dei mjuke ord te hjarta gjekk,
Dei kunne gråten stogga.

Dei sulla meg so undarleg,
So stilt og mjukt til å sova,
Dei synte meg ein fager veg
Upp frå vår vesla stova.

Den vegen ser eg ennå tidt,
Når eg fær auga kvila,
Der stend ein engel og smilar blidt,
Som berre ei kan smila.

Og når eg sliten trøytnar av
I strid mot alt, som veilar,
Eg høyrer stilt frå mor si grav
Den song, som alting heilar.

Den fyrste song er en av Per Sivles mest kjente og kjære dikt, som han skrev i 1877.

Lars Søraas skrev  melodi til diktet i 1909.

The first song is one of Per Sivle's most famous and loved poems, which he wrote in 1877.

Lars Søraas wrote melody to the poem in 1909.

The first song

The first song I ever heard,
When in my cradle lying,
Was mother's heartfelt lullaby,
Which ended all my crying.

 

It gently lulled me into sleep,
Her words could soothe me only,
They pointed out a way so grand
Far from our cottage lonely.

Oft when I rest my weary eyes,
I see that road so clearly,
A smiling angel standing there,
And none can smile so dearly.

When I am worn by pain and strife
And dark seem my tomorrow,
I hear faint sounds from mother's grave,
The song that heals my sorrows.

Medlemskap

Sivle-laget har som formål å styrke interessen for, og kjennskapen til Per Sivle sin dikting.

Engasjerte medlemmer som bidrar til å spre budskapet, støtter samtidig Sivle-lagets evne til å gjennomføre seminarer, aktiviteter og tiltak. 

Både eldre og unge medlemmer er velkomne!

Fra  Instagram