Har du fått ny adresse?

Sende e-post til post@sivlelaget.no med din nye adresse og andre endrede kontaktopplysninger, slik at vi får oppdatert medlemsregisteret.

Du kan også oppdatere dine kontaktopplysninger direkte i medlemsappen Gnist.

Logg inn via mobilapp eller via nettleser på adressen gnist.styreweb.com.