Kven kan bli medlem i Sivle-laget?

Sivle-laget er landsfemnande og gjeld for einskildpersonar, familiar og organisasjonar, til dømes skular, verksemder, institusjonar, kommunar og fylkeskommunar.

Medlemskap i Sivle-laget kostar:

Medlemstype Pris
Einskildmedlem kr 250 pr år
Familie kr 400 pr år (2 eller fleire som bur saman i same husstand)
Organisasjonar kr 400 pr år

Om du melder deg inn i 3. kvartal i år, er det halv kontingent ut året.
I 4. kvartal gjeld full kontingent, men då er medlemskapen betalt også for det etterfølgjande året.
Kva ventar du på?
Bli medlem
i dag!

Kva får ein som medlem?

 • Medlemsbladet "Gamla-Marta" tilsend i posten til adressa registrert i medlemsregisteret
 • Nyheitsbrevet "Gamla-Marta i farta!" tilsend til e-post adressa registrert i medlemsregisteret
 • Tilgang til medlemssider og pluss-artiklar via medlemsappen Gnist
 • Tilgang til digitaliserte tidlegare utgivingar av medlemsbladet via medlemsappen Gnist
 • Elektronisk medlemskort via medlemsappen Gnist
 • Tilgang til lagets lukka Facebook gruppe "Medlemmer i Sivle-laget"
 • Møte andre Sivle-venner
 • Delta på aktivitetar i regi av Sivle-laget til medlemspris (som ofte er gratis!)
 • Tidvise medlemsgåver
 • Og ikkje minst - tilgang til gode medlemsfordelar!


Kva kan eg bidra med i Sivle-laget?

 • Økonomisk støtte til arbeidet til laget
  Sjølv ein frivillig interesseorganisasjon som Sivle-laget, har årleg løpande kostnader.
  Gjennom medlemskontingenten bidreg du til å støtta Sivle-lagets arbeidsoppgåver som:
  • Utarbeiding og utsending av medlemsblad
  • Gjennomføring av aktivitetar
  • Tilgjengeleggjøring av digitalisert informasjon
  • Synleggjøring av laget
  • Effektiv administrasjon av laget
  • Du kan også bidra til å støtta Sivle-laget økonomisk gjennom:

 • Frivillig hjelp til føremålet med laget
  Styret har i det store og heile hovudansvaret for gjennomføring av arbeidsprogrammet til laget.
  Samtidig er det mange ting du kan sjølv gjera til å fremja formålet med laget.
  Aktivitetar du kan gjera i kvardagen omfattar:

 • Frivillig hjelp i laget / styret
  Som medlem kan du bidra med:
  • Hjelpa på stand når Sivle-laget profilerer nasjonalskalden Per Sivle og Sivle-laget
  • Deltagelse i arbeidsgrupper leidde av styret
  • Verving av medlemmer til Sivle-laget
  • Informer styret om endringar i kontaktopplysningane dine
  • Betale medlemskontingenten innan frist
  • Send forslag til medlemsfordelar til styret
  • Send innspel og tilbakemeldingar til styret om heimesida, våre sosiale kanalar og aktivitetar
  • Bli med i styret når det blir ledige plassar
  • Være "Per Sivle - detektivar" og informer styret om:
   • Noe du trur kan vera ukjende dikt/tekster av Per Sivle
   • Stader/minnesmerke/gravminne der Sivle tekstar brukes
   • Andre planlagte aktivitetar basert på Sivle-tekster
   • Bruk av Sivle-tekstar i songar, framføringar, talar, framsyningar, musikk og film