Hvem kan bli medlem i Sivle-laget?

Sivle-laget er landsfemnande og gjeld for einskildpersonar, familiar og organisasjonar, til dømes skular, verksemder, institusjonar, kommunar og fylkeskommunar.

Medlemskap i Sivle-laget koster:

 • Einskildpersoner kr 250 pr år
 • Familie kr 400 pr år (2 eller flere som bor sammen i samme hustand)
 • Organisasjoner kr 400 pr år


Hva oppnår man som medlem?

 • Medlemsbladet "Gamla-Marta" tilsendt i posten til adressen registrert i medlemsregisteret
 • Tilgang til medlemssider via medlemsappen Gnist
 • Møte andre Sivle-venner
 • Delta på aktiviteter i regi av Sivle-laget til medlemspris (som ofte er gratis!)
 • Tidvise medlemsgaver
 • Gode medlemsfordeler


Bli medlem i dag!

Personopplysninger

 • Sivle-laget er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles.
 • Sivle-laget behandler navn og kontaktopplysninger til medlemmer, og til deltakere på medlemsmøter og aktiviteter. For arrangementer hvor det er servering behandles det i noen grad opplysninger om allergier.
 • Formålet for å behandle personopplysningene er å ivareta medlemmenes avtale med Sivle-laget knyttet til fakturering og påmelding til aktiviteter. Deltakerlister med navn og kontaktopplysninger kan bli delt med myndigheter i forbindelse med blant annet smittesporing (ref korona-situasjonen).
 • Sivle-laget overfører også oversikt over deltakelse på møter og seminarer, samt fakturainformasjon til regnskapsfører og revisor.
 • Sivle-laget bruker eksterne databehandlere til utsending av medlemsblad til medlemmene, epost og SMS, lagring av dokumenter, utsending av spørreundersøkelser og påmeldinger, arrangementsstøtte og fakturering.
 • Sivle-lagets medlemmer har rett til innsyn i egne personopplysninger, og man kan be om det ved å sende en epost til post@sivlelaget.no.