Hvem kan bli medlem i Sivle-laget?

Sivle-laget er landsfemnande og gjeld for einskildpersonar, familiar og organisasjonar, til dømes skular, verksemder, institusjonar, kommunar og fylkeskommunar.

Medlemskap i Sivle-laget koster:

  • Einskildpersoner kr 250 pr år
  • Familie kr 400 pr år
  • Organisasjoner kr 400 pr år


Hva oppnår man som medlem?

  • Medlemsbladet "Gamla-Marta" tilsendt i posten til adressen registrert i medlemsregisteret
  • Tilgang til medlemssider via medlemsappen Gnist
  • Møte andre Sivle-venner
  • Delta på aktiviteter i regi av Sivle-laget til medlemspris (som ofte er gratis!)
  • Tidvise medlemsgaver
  • Gode medlemsfordeler