Sivle-laget
Sivle-laget er ein landsfemnande frivillig interesseorganisasjon som gjennom seminar og aktivitetar arbeider for å styrkja interessa for og kjennskapen til diktaren, journalisten, redaktøren og nasjonalskalden Per Sivle og forfattarskapen hans.

Sivle-laget blei stifta 21. september 2002 på Stalheim hotel.
Medlemmane i laget er einskildpersonar, familiar og organisasjonar.

Nøkkelopplysningar

Org.nummer 998 320 968
Navn Sivle-laget
Org.form Forening/lag
Styreleiar Fredrik Galtung
Adresse Sivle-laget
c/o Fredrik Galtung
Vækerøveien 10
0282 Oslo
Nettadresse www.sivlelaget.no
Stiftelsesdato 21.09.2002
Registrert i
Einingsregisteret
05.07.2012

Adressen registrert i Einingsregisteret er relatert til addressen til styreleiar.
Aktivitetsområdene for Sivle-laget har tradisjonelt omfatta;
 • Sogn og fjordane
 • Hordaland
 • Buskerud
 • Oslo

Konto informasjon

Bankkonto 3480.11.22819
Vipps konto (valgfritt beløp) #530306 "Sivle-laget"
Vipps konto (handlekurv) #826229 "Sivle-laget: Krambua"
Vipps konto (handlekurv) #768705 "Sivle-laget: Krambua Aurland"
Vipps konto (handlekurv) #826233 "Sivle-laget: Medlemskap"

Styrearbeid

Oversikt over styre- og varamedlemmer finnes her.

Styrets arbeid inkluderar bl.a. fylgjande oppgåver:

 • Utgivelse av medlemsbladet Gamla-Marta
 • Publisering av artiklar og informasjon på web, Facebook, Instagram og Twitter
 • Oppfylging av minnesmerker, samlingar og merkestadar etter Per Sivle
 • Planlegging og gjennomføring av årleg seminar & årsmøte
 • Planlegging og gjennomføring av andre aktivitetar bl.a. for barn & unge
 • Gjera Per Sivle og hans forfattarskap kjent for fleire – og særleg for barn & unge
 • Gjennomføring av arbeidsprogrammet, som er vedteke av årsmøtet