GNIST WEB: https://gnist.styreweb.com/

Gnist er en informasjonskanal for medlemmene i Sivle-laget.
Gnist finnes som en nyttig app, og som nettside.

Her finner du som medlem informasjon fra Sivle-laget;

            * Kalenderen
             Med Gnist installert på telefonen kan du få påminnelser om aktiviteter i kalenderen.
                        I Gnist appen ser du de neste 20 aktivitetene.
                        I Gnist på web ser du lenger fremover i tid.
                        Er du medlem av en komitee vil du også se aktivitetene i "din" komitee i Gnist-kalenderen.

            * Medlemskontingent faktura og status for denne.

            * Medlemsinformasjon, personvern-samtykke m.m. Denne informasjon kan du oppdatere selv her.

            * Digitalt medlemskort

Er du med i styret, en arrangementskomite eller gruppe så kan du få informasjon, og du kan enkelt varsle om deltagelse og fravær.
Du kan også gi beskjeder/prate/chatte med gruppene.

Gnist er tilgjengelig på mobiltelefon, nettbrett og pc/mac, via adresse: https://gnist.styreweb.com/
App på mobiltelefon er tilpasset både for iPhone og Android. 

Informasjon fra Styreweb om Gnist finner du her: https://www.styreweb.com/gnist/