Vil du støtte arbeidet vårt med å styrke interessen for og øke kjennskapen til Per Sivle og hans forfatterskap?

  • Vipps et valgfritt beløp til: #530306 "Sivle-laget"
  • Innbetal et valgfritt beløp til bankkonto: 3480.11.22819 (avtalegiro mulig!)

Vil du gi oss en testamentarisk gave, eller gaver ved bryllup eller gravferd? Kontakt oss på post@sivlelaget.no.

Sivle-lagets inntekter er i hovedsak basert på medlemskontingent, og vi er veldig takknemlig for all støtte vi kan få!