Sitater fra forfatterskapen til Per Sivle

Sitat Kilde Utgivelse År
Den fyrste song eg høyra fekk,
var mor si song ved vogga.
Dei mjuke ord til hjarta gjekk,
dei kunde gråten stogga.
Den fyrste songen ... ...
Mannen kann siga;
men Merket det maa
i Noreg si Jord
som paa Stiklestad staa.
Tord Foleson ... ...
Og det er det stora,
og det er det glupa,
at Merket det stend,
um Mannen han stupa.
Tord Foleson ... ...
Eg har ei visa, eg,
og det er Noreg.
... ... ...
... ... ... ...