Introduksjon / Sammendrag

Seminar & Årsmøte på Sogndal folkehøgskole, Sogndal
September 2021

 I 2021 er det 150-års jubileum for Sogndal folkehøgskole, hvor Per Sivle var elev i 1872-1874. Det er dermed naturlig at årets Seminar & Årsmøte arrangeres i Sogndal, og "i Per Sivle sine fotspor" på Sogndal folkehøgskole.

 Endelig dato er ikke bestemt ennå, og vi må igjen - som i fjor - løpende vurdere krorona-situasjonen i forhold til om det lar seg gjøre å gjennomføre Seminar & Årsmøte slik vi legger opp til.

 Etter hvert som planene fastsettes, vil det komme ut mere informasjon her på denne siden og på våre sosiale kanaler på Facebook.

Program & Saksliste (foreløpig utkast)

Program dag 1 - Seminar og Årsmøte 2021 - lørdag XX. september
Kl 1200 Frammøte registrering og lunsj
Kl 1300 Opning av seminaret og årsmøtet
v/ leiar Fredrik Galtung
Kl 1315 <tema under avklaring>
Kl 1415 Spørsmål & ordskifte
Kl 1500 Jubileumsmarkering
Kl 1530 Pause med kaffi/kake
Kl 1600 Årsmøte
Kl 1800 Festmiddag
Kl 1930 Sivle-kveld

Saksliste for årsmøtet
Sak 1 Opning v/leiar, godkjenning av
innkalling og saksliste
Sak 2 Konstituering: val av ordstyrar, skrivar,
og to til å skrive under møtereferatet
Sak 3 Årsmelding 2021
Sak 4 Rekneskap 2020
Sak 5 Arbeidsprogram 2022
Sak 6 Medlemspengar 2022
Sak 7 Budsjett 2022
Sak 8 Vedtektsendring
Sak 9 Val av styre- og varamedlemmer
Sak 10 Val av revisor og valnemnd
Sak 11 Innkomne framlegg – må vera styret
i hende innan 30. august 2021

Program dag 2 - Sosial aktivitet - søndag XX. september
Kl 1000 <under avklaring>
Kl 1300 Avslutning<under avklaring>