Seminar & Årsmøte 2023 - Kulturhuset Gimle, Bergen
16 - 17 September 2023

I 2022 vart det beslutta av årsmøtet at temaet for 2023 skulle vera Wenche Sivle og hennar liv og virke. Det ble dermed naturleg å gjennomføra Seminar & Årsmøte 2023 i Bergen!

Program laurdag 16. september - Seminar & Årsmøte 2023
Kl 1200 Frammøte, registrering og lunsj
Kl 1300 Årsmøte
Kl 1415 Pause
Kl 1430 Kulturelt innslag
Kl 1500 Wenche Sivle - liv og virke (del 1)
Kl 1545 Pause m/kaffi & kake
Kl 1615 Wenche Sivle - liv og virke (del 2)
Kl 1700 Avslutning på seminar
Kl 1930 Middag på Bryggeloftet

Saksliste for årsmøtet
Sakspapira vil gjerast tilgjengeleg via medlemsappen Gnist, samt gjerast tilgjengeleg på årsmøtet som tidligare. Om du ynskjer å få sakspapira tilsendt pr email, send ei melding til styret.

Sak 1 Opning v/leiar, godkjenning av
innkalling og saksliste
Sak 2 Konstituering: val av ordstyrar,
skrivar, 
og to til å skrive under
møtereferatet
Sak 3 Årsmelding 2023
Sak 4 Rekneskap 2022
Sak 5 Innkomne saker
Sak 6 Arbeidsprogram 2024
Sak 7 Medlemspengar 2024
Sak 8 Budsjett 2024
Sak 9 Val av styre- og varamedlemmer
Sak 11 Val av revisor og valnemnd

Program sundag 17. september
Kl 1030 Guida omvisning;
"i Wenche Sivle sine fotspor"
Kl 1230 Lunsj før avreise

Pris - Laurdag
Lunsj og Seminar:

  • Medlem i Sivle-laget Gratis
  • Ikkje-medlem kr 150

Middag på Bryggeloftet - for eige rekning.


Pris - Sundag

Guida tur - "i Wenche Sivles sine fotspor":

  • Medlem i Sivle-laget Gratis
  • Ikkje-medlem kr 150

Lunsj - for eige rekning.

Påmelding
Meld deg på ved å enten;

  • sende epost til post@sivlelaget.no
  • sende SMS eller ringe til styremedlem Wenche Margrethe på mobil 48071544

Vi vil trenge informasjon om din deltagelse laurdag og sundag, og om du deltar på middag laurdag.
Hugs å informera 
om evt. matallergiar!

Påmelding mottas fortløpande!

Om du ikkje får meldt deg på Årsmøte, Seminar og middag på førehand, er du hjarteleg velkomen uansett – med forbehold om ledige plassar.

Overnatting
Sivle-laget har forhandla fram prisar på overnatting i Bergen, sjå nedanfor for meir informasjon om booking og prisar.

Clarion Collection Hotel Havnekontoret
Adr: Slottsgaten 1, 5003 Bergen
Tlf: 55 60 11 02
Mail: cc.havnekontoret@strawberry.no

Sivle-laget har fått fylgjande prisar for overnatting:

  • Enkeltrom Kr. 1590,- pr. døgn inkl. frukost
  • Dobbeltrom Kr. 1890,- pr. døgn inkl. frukost

Henvis til bookingnummer: GR01137 for å få disse prisane.

Parkering ved hotellet
For parkering vises det til parkeringshus i nærleiken. 

Vel møtt!