"Varden" som ble tent 9. april 1940

"Varden" som ble tent 9. april 1940

Publisert av Fredrik Galtung den 09.04.21. Oppdatert 02.05.21.

Norges historie kunne sett annerledes ut, hadde det ikke vært for oberst Birger Eriksens handlekraft natten til 9. april 1940.

Mannen som senere ble kjent for sitatene;
"Visst fanden skal der skytes med skarpt!"
"Enten blir jeg stilt for krigsrett, eller så blir jeg krigshelt. Fyr!"

På plaketten ved hans grav i æreslunden på Vår Frelsers gravlund, står det skrevet:

"Oberst Birger Kristian Eriksen var kommandant på Oscarsborg festning 9. april 1940. Han hadde ikke forholdsordre fra overordnet myndighet da den tyske angrepsgruppen forsøkte å forsere festningen i tett tåke. Det var ikke tid til varselskudd. På eget ansvar beordret han derfor ild med skarp ammunisjon for å oppnå øyeblikkelig virkning.

Krysseren Blücher ble senket, og angrepsgruppen ankom Oslo et døgn forsinket. Våre myndigheter klarte dermed å forlate hovedstaden uten å falle i fiendens vold. Det reddet Norges politiske handlefrihet og la grunnlaget for den militære forsvarskamp.

Oscarborgs festnings venner har satt opp denne minnetavlen i stor respekt og takknemlighet."


Til minne om oberst Birger Eriksen - som selvstendig på vegne av Norge tente den første "varde" med skuddene som senket krysseren Blücher – gjengis her diktet til Per Sivle "Varde";

Det høyrdest ved Nott
eit Dunder paa Dør.
Og Husbonden vaknar,
spring fram og spør:
„Kva er det, som bilar?"
„Jau, no maa de ut!
for Varden lyser
paa Høgenut!"
Og kvar Mann visste
i same Ande,
at no var det kome
Ufred til Landet.

Og Mennerne Herklæde
paa seg tok,
og Skjold og Øks
dei lyfte fraa Krok,
dei hekta i Belte
sitt goda Sverd,
treiv Spjot og Boge
og skunda til Ferd.
For kom det dei,
vilde Noreg herja,
so fanst det og dei,
som vilde det verja.

Og alt som Varde
fraa Varde vart tend,
dei sanka seg saman
fraa Grend til Grend.
Og Fylkingen bygdest,
og Veg han fann,
der fyre gjekk Hovding
og Merkesmann.
Og Ufreds-Karen
fekk jamnan smaka,
kva det hev paa seg,
at Vardar vaka.

Og gjev det aldri
maa verta sagt,
at Landet ligg
utan Varde-Vakt.
Og logar kje Varden
paa Tind og Nut,
han logar i Hjarta
hjaa Noregs Gut.
Ja, brenn, du Varde,
du signade, klaare,
bjartare, høgre
fyr kvart eit Aaret!