200 års jubileum for det norske flagget

200 års jubileum for det norske flagget

Publisert av Fredrik Galtung den 16.05.21.

I maidagene i 1821 vedtok Stortinget det norske flagget vi kjenner i dag. Hele 18 flaggutkast ble diskutert, og nå vises alle disse frem utenfor Stortinget.

Etter grundig debatt kom Stortinget frem til at de ønsket det røde, hvite og blå flaggutkastet nr 3, tegnet av Fredrik Meltzer. Dette flagget så de på som et symbol på frihet.I anledning jubileet har Stortinget laget en plakatutstilling som vil stå på Eidsvolls plass i hele mai, og som kan oppleves utenfor Stortinget i hele sommer. Utstillingen vil også være tilgjengelig på stortinget.no sammen med nettartikler som forteller det norske flaggets historie gjennom 200 år.

NTB og Aftenposten er blant flere kilder som forteller om det norske flaggets 200 års jubileum.

I anledning av 200-års jubileet for det norske flagget, passer det flott å gjengi Flaggsong av Per Sivle;

Flaggsong

Me heisar vårt flagg, for me er eit folk
og eig oss vårt eige tun,
der merket skal standa bolk etter bolk
og lysa frå brun til brun.
Og tunet det ligg på knaus attmed sjo,
og flagget det vert då standande so
at bjarte skimten kan falla derav
so vida om land og hav.

Og flagget er raudt, og flagget er kvitt,
og flagget er blått dertil.
Og flagget er blankt, og flagget er fritt
og provar oss det me vil.
Og Noreg skal helsa flagget med hug,
og Noreg skal verja flagget med dug.
Og Noreg i naud skal sanna det greitt
at flagget og det er eitt.

Me elskar vårt flagg, der det stend på vakt
og vinkar oss opp og fram.
Og aldri det skal med grunn verta sagt
at me er vårt flagg til skam.
Og stongi me plantar ved hjarterot,
og flagget skal vera ljos for vår fot,
der Noreg det gjeng ifrå herjeherk
til lukka og heidersverk.

Me heisar vårt flagg, for me er eit folk,
og hev som eit folk vårt krav.
Og kjem der imellom ein brjotingsbolk,
so rid me den bolken av.
Og han som gjev ljos og unner oss dag,
han vare vårt land, og han vigsle vårt flagg!
Gjev sol, du Gud Fader, til folk og land
og kveik oss ein heilhugs-brand!
   Per Sivle

I 2012 utgav Vest Agder Museum boken "Flagget - et nasjonalt symbol blir til", og i anledning 200-års jubileet har de delt boken som nedlastbar pdf-fil.