Jubileumsfeiring på Stalheim 3-4 september

Jubileumsfeiring på Stalheim 3-4 september

Publisert av Fredrik Galtung den 03.08.22. Oppdatert 10.08.22.

Kjære Sivle-venn!

Sivle-laget feirer i år 20 års jubileum!

Dette vil vi markere på Sivle-lagets årlige Seminar & Årsmøte, som i år blir holdt på Stalheim Hotel - samme sted hvor laget ble stiftet for 20 år siden!

Program

Lørdag 3. september - Stalheim Hotel
kl 1200    Registrering & lunsj
kl 1245    Årsmøte
kl 1430    Seminar:
                Velkommen til jubileumsfeiring
                Kulturelt innslag
                Sivle-laget gjennom 20 år, v/ Jens Brekke
                Jubileumskake
                Sivle-skattar på Voss folkemuseum, v/ Eirik Helleve
kl 1800    Konsert - Fantefolk
kl 2000    Festmiddag (3-retter)

Søndag 4. september - Gudvangen - Per Sivle i Njardarheimr
kl 1000    Oppmøte ved Vikinglandsbyen
kl 1030    Guidet omvisning
kl 1200    Vikinglunsj og viking underholdning

                Det blir fremføring av Per Sivles norrøne skaldedikt

Booking av overnatting på Stalheim Hotel

  • Enkeltrom per døgn med frokost inkludert:    kr 1200,-
  • Dobbeltrom per døgn med frokost inkludert: kr 1500,-

Booking av hotellrom gjøres direkte med Stalheim Hotel på deres hjemmeside eller tlf 5652 0122.
Henvis til Sivle-laget.

Priser
Lørdag 3. september

Lunsj & seminar (kl 1200):

  • Medlem i Sivle-laget    Gratis *
  • Ikke-medlem                kr 150

Konsert - Fantefolk (kl 1800):

  • Medlem i Sivle-laget    Gratis *
  • Ikke-medlem                kr 300,-

Festmiddag (kl 2000):

  • Medlem i Sivle-laget    kr 590,-
  • Ikke-medlem                kr 590,-

       NB: Betaling av middag gjøres direkte til Stalheim Hotel


Søndag 4. september
- Gudvangen - "Per Sivle i Njardarheimr" (kl 1000)

  • Medlem i Sivle-laget     Gratis *
  • Ikke-medlem                 kr 315,- (betales direkte til Vikingslandsbyen Njardarheimr)

* Gratis deltagelse for medlemmer forutsetter betalt medlemskap for 2022.

Påmelding til aktivitetene
Påmelding gjøres ved å sende epost til post@sivlelaget.no, eller SMS/ring til styremedlem Wenche Margrethe Selland Galtung på mob 4807 1544.


NB: Husk å informere om eventuelle allergier ved påmelding!


Saksliste for årsmøtet
Sakspapira vil gjerast tilgjengeleg via  medlemsappen Gnist, samt framsynast på årsmøtet som tidligare. Om du ynskjer å få sakspapira tilsendt pr email, send ei  melding til styret.

Sak 1 Opning v/leiar, godkjenning av
innkalling og saksliste
Sak 2 Konstituering: val av ordstyrar,
skrivar, 
og to til å skrive under
møtereferatet
Sak 3 Årsmelding 2022
Sak 4 Rekneskap 2021
Sak 5 Innkomne saker
Sak 6 Arbeidsprogram 2023
Sak 7 Medlemspengar 2023
Sak 8 Budsjett 2023
Sak 9 Val av styre- og varamedlemmer
Sak 10 Val av revisor og valnemnd

 Saker som skal handsamast på årsmøtet må vera styret i hende innan 20. august 2022.


Vi håper flest mulig tar turen til Stalheim og tar del i jubileumsfeiringen av Sivle-laget!

 Klikk på linken nedenfor for større versjon.

Plakat Sivle-laget Jubileum Stalheim 2022.pdf